Kristu Rebbieh Fuq Ix-Xitan - Sfida Dejjem Zaghzugha
Fr Marcello Ghirlando and David Zammit

img

Kristu Rebbieh Fuq Ix-Xitan - Sfida Dejjem Zaghzugha
Fr Marcello Ghirlando and David Zammit

Please click the following links to view the respective sections:

Introduzzjoni

Kapitlu 1 - X’Tghidilna L-Bibbja 

Kapitlu 2 - X'Tghidilna L-Knisja

Kapitlu 3 - Satanizmu u Okkult

Kapitlu 4 - Iz-Zghazagh Quddiem Din L-Isfida

Zieda 1 - San Frangisk u X-Xitan

Zieda 2 - Xi Mistoqsijiet li Jsiru lill-Ezorcista

Dizzjunarju Ckejken