PRAY WITH US
San Mikiel Arkanglu Talba lil San Mikiel Arkanglu

San Mikiel Arkanglu harisna fit-taqbida;
fit-tigrib tax-xitan
kun int l-ghajnuna taghna.
Dan nitolbuk mill-qalb
imqanqlin mill-kelma tal-Mulej.
U int, princep tal-milizji tas-sema,
bil-qawwa li tigik minn Alla,
erga' ibghat lil Satana
u lill-Ispirti hziena fl-infern.
Dan nitolbuh f'Isem
Kristu Sidna, Amen.

Need a prayer?