PUBLISHED MATERIAL


Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont Jintervista
P. Franco Fenech OFM Cap


Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont Jintervista
P. Joe Borg SJ


Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont Jintervista
P. Marcello Ghirlando OFM


Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont Jintervista
P. Elija Vella OFM Conv


Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont Jintervista
P. Ugo Cremona O.P.


Catholic Archdiocese of Malta
Un-coding Jesus Christ - The Manual on The Da Vinci Code


Fr. Rene Camilleri
Il-Ktieb "The Da Vinci Code" - Hrafa li ssir verita'?


Fr. Elias Vella OFM Conv
Fi Gwerra max-xitan


Cardinal Georges Cottier
The Church must speak about the devil


Do Evil Spirits exist?


The Crucifix with the medal of St.Benedict
The St. Benedict Cross - Powerful against Evil


Don Gabriele Amorth
The Doors of Hell will not prevail

Don Gabriele Amorth
The Media and Divination

Fr. Francesco Bamonte
Spiritualism and its Dangers

P. Raniero Cantalamessa OFM Cap
Omelija: Ix-Xitan

Dr.David Cassar - Psikjatra
Professjonisti u Ezorcisti

P. Ugo Cremona OP
L-angli skond San Tumas t'Aquino

P. Franco Fenech OFM Cap
Min hu l-ezorcista?

Fr. Daniel Lord S.J.
Tghid immur ghand is-sahhar?

P. Elija Vella OFM Conv.-
The Devil & Exorcism

IX-XITAN - SIMBOLU JEW REALTA'?
Kap 1 - Konfoffa ta' skiet
Kap 2 - Ix-xitan simbolu jew realta'?
Kap 3 - U dax-xjaten min huma?
Kap 4 - M'huwiex b'idejh fuq zaqqu!
Kap 5 - Bhal iljun idur madwarna!
Kap 6 - Armati sa sninna kontra tieghu!
Kap 7 - Rebbihin ma' Kristu fuq Satana
Appendici - Diskors tal-Papa u Talb

Other Publications by Fr.Elia Vella OFM Conv.

P. Marcello Ghirlando OFM u David Zammit-
KRISTU REBBIEH FUQ IX-XITAN - SFIDA DEJJEM ZAGHZUGHA

Introduzzjoni
Kap 1 - X'tghidilna l-Bibbja?
Kap 2 - X'tghidilna l-Knisja?
Kap 3 - Satanizmu u Okkult
Kap 4 - Iz-zghazagh quddiem l-Isfida
Zieda 1 - San Frangisk u x-xitan
Zieda 2 - Mistoqsijiet li jsiru lill-ezorcisti
Dizzjunarju Ckejken