PRAY WITH US
Maria Regina tas-Sema u l-Art Talba lil Ommna Marija

Sultana tas-sema u ta' l-Angli,
lilek li rcevejt minn Alla
il-qawwa u l-missjoni
li tishaq ras Satana,
ahna nitolbuk umilment
li tibghatilna l-angli qaddisa
biex fuq kmand tieghek
jehduha kontra l-ispirti l-hziena
u jibghatuhom fl-abissi tat-telfien.
Lilna qaddisna
f'Isem Ibnek il-ghaziz
Mulej u Alla taghna
Amen

Need a prayer?